Despre noi

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor s-a constituit ca parteneriat public – privat în 2007 în accepțiunea programului LEADER: ,,de jos în sus” , bazat pe cooperare.  Asociaţia cuprinde la ora actuală 47 de membri, din care: 8 UAT-uri/parteneri publici, 21 de reprezentanți ai mediului privat (din care 8 SRL-uri, 6 PFA-uri, 5 II-uri, 1 întreprindere familială și 1 cooperativă agricolă) și 18 ONG-uri: asociații și fundații.

În perioada 2013 – 2015 GAL Dealurile Târnavelor a implementat Planul de Dezvoltare Locală a teritoriului, cu finanțare din PNDR AXA IV – LEADER.

La ora actuală, GAL Dealurile Târnavelor se implementează Strategia de Dezvoltare Locală finanțată prin PNDR 2014-2020, Măsura 19 – LEADER.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ:

 http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/STRATEGIA_DE_DEZVOLTARE_LOCALA_A_GAL_Dealurile_Tirnavelor_2016-2020.pdf